ببینید | آتش‌سوزی تاریخی جنگلی در آمریکا ادامه دارد

آتش‌سوزی در جنگل‌های ساحل غربی آمریکا اکنون ابعادی تاریخی به خود گرفته است. در بسیاری از نقاط آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها حداقل ۳۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. نگرانی از افزایش تلفات انسانی است. منبع: sun