ببینید | توضیحات مهم وزیر بهداشت درباره احتمال و دلایل تعویق کنکور سراسری سال ٩٩