روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاف کشور از آزادی دو محکوم به قصاص در بوشهر خبر داد.

گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه حل اختلاف کشور، با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۱۴ شورای حل اختلاف مستقر در زندان و شعبه ویژه صلح و سازش در زندان مرکز ی بوشهر؛ دو خانواده که عزیزانشان به قتل رسیده بودند از حق قصاص گذشتند و به رهایی قاتلان رضایت دادند.

گشتاسبی رئیس شوراهای حل اختلاف استان بوشهر در آیین آزادی این دو زندانی محکوم به قصاص نفس در زندان مرکزی بوشهر، اظهار کرد: به فرمان خدا برای اصلاح و سازش میان برادران دینی و با تلاشی که در چند ماه شد توانستیم با بزرگ‌منشی خانواده دو مقتول، رضایت آنان را برای بخشش بگیریم و این دو نفر از زندان و چوبه دار رهایی پیدا کردند.

وی افزود: یکی از این محکومان ۱۳ سال و دیگری ۵ سال را در زندان گذرانده‌اند که هر دو قتل عمد انجام داده بودند و حکم قصاص قطعی برای آنان صادر شده و آماده اجرا بود.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بوشهر اضافه کرد: با بخشش این دو محکوم به قصاص، شمار محکومانی که امسال با بزرگواری خانواده‌های مقتولان بخشیده شده‌اند به هشت نفر رسید. ما همچنان به‌ دنبال بخشش خانواده‌های مقتولان هستیم و از آنان خواهش می‌کنیم که با نیک‌اندیشی از حق شرعی و قانونی خود گذشت کنند.

اوستاد رئیس زندان مرکزی بوشهر هم گفت: این بخشش‌ها بسیار ارزنده است که در حال تبدیل به یک فرهنگ است و امیدواریم خانواده‌ها و ریش‌سفیدان برای بخشش‌گیری از خانواده‌های مقتولان پادرمیانی و کوشش کنند.

این دو قتل در شهرستان‌های دشتستان و جم رخ داده بود.

انتهای پیام