توییت جدید احمدی نژاد به زبان انگلیسی و پاسخ جالب یک کاربر

 

احمدی نژاد در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: آزادی زمانی به دست می آید که هر کسی شانس شرکت در مدیریت جامعه را داشته باشد و مخاطبی هم در پاسخ نوشت: هر کسی باید حق شرکت داشته باشد نه شانس.

Leave A Reply

Your email address will not be published.