به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در ستاد مرکزی مبارزه ی قاچاق کالا و ارز از پیگیری مشکلات تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات و اقدامات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از کالاهای موجود در انبارها خبر داد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان‌های انقلاب و عمومی سراسر کشور اعلام کرد: به پیوست نامه شماره ۹۹/۱۵۷۹۶۰۷ مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند، ارسال می گردد.

دستور فرمایید ضمن نظارت و بازدیدهای مستمر ماهانه در راستای رفع موانع و پشتیبانی های لازم، اقدام نموده و با توجه به اهمیت ترخیص به موقع کالاها با رعایت ضوابط حمایت از رونق تولید داخلی و رفع نیازمندی های ضروری، وضعیت ترخیص کالاها از گمرک و اقدامات انجام شده از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص کالاهای موجود در انبارها را هر سه ماه به این معاونت اعلام نمایند.