دومین محموله کمک‌های پزشکی ایرانیان مقیم و موسسات ژاپنی به ایران

دومین محموله کمک‌های مردمی اهدایی توسط جمعی از ایرانیان مقیم ژاپن، وارد ایران شد.

به گزارش ایسنا، دومین محموله کمک‌های مردمی اهدایی توسط جمعی از ایرانیان مقیم و موسسات ژاپنی به تعداد ۲۷ کارتن تجهیزات پزشکی، به ایران ارسال شد.

انتهای پیام