روش عجیب مرد کرمانشاهی برای مقابله با سیل + عکس

روش عجیب و اختراع پیشگیرانه یک کرمانشاهی برای مقابله با سیل را مشاهده می فرمایید.

منبع: فرانگر

Leave A Reply

Your email address will not be published.