گسترش‌نیوز: نرخ خودرو تیبا صندوق دار رینگ فولادی ۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان، تیبا صندوق دار رینگ آلومینیومی ۴۶ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان تعیین شده است. همچنین برای خودرو ساینا دنده‌ای رینگ فولادی نرخ ۵۵ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان و خودرو ساینا دنده‌ای رینگ آلومینیومی ۵۸ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. زمان تحویل خودرو‌ها در طرح نقدی ۳۰ روز پس از پذیرش است.

در طرح اعتباری، نرخ خودرو ساینا دنده‌ای رینگ آلومینیومی ۵۸ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان، تعیین شده است. همچنین برای خرید این خودرو تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است که در سه فقره چک با فواصل ۴ ماه از خریداران گرفته خواهد شد.

همچنین خودروهای تیبا صندوق دار رینگ فولادی با نرخ ۴۳ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان و تیبا صندوق دار با رینگ آلومینیومی ۴۶ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان و ساینا دنده‌ای با رینگ فولادی نیز ۵۵ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان فروخته می‌شوند. برای این خودروها ۵ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است که طی ۳ فقره چک به فواصل ۴ ماه از خریداران گرفته می‌شود.

گفتنی است نرخ خودرو سایپا ۱۵۱ نیز ۴۰ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان تعیین شده است. برای این خودرو نیز ۴ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است که طی ۳ فقره چک به فواصل ۴ ماه از خریداران گرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است زمان تحویل خودروها در طرح اعتباری ۳۰ روز پس از پذیرش است.

منبع:گسترش نیوز