به گزارش افکارنیوز، علی ابراهیمی، با اشاره به تناقض گویی ترامپ برای مذاکره با ایرانتصریح کرد: ترامپ بارها نشان داده است که به تناقض گویی و صحبت های بی اساس عادت دارد و این عادت در مورد نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی نیز بارها این تناقض گویی وجود داشته و آخرین نمونه آن بحث های مرتبط با حمله به آرامکو عربستان بوده است که یکبار ایران را متهم کرد بار دیگر عربستان را موظف به پرداخت هزینه های محافظت از خود کرد.

اخبار سیاسی- وی افزود: آمریکایی ها به خوبی می دانند در صورت حمله نظامی به تهران تنها این ایران نیست که دچار خسارت می شود بلکه کل منطقه در آتش جنگ خواهد سوخت و هزینه زیادی به آمریکا وارد خواهد شد لذا عقلای آمریکا همیشه ترامپ را از این فکر منصرف کرده اند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحریم های همه جانبه آمریکا به نیت فشار به ایران و مجبور کردن جمهوری اسلامی به عبور از منافع ملی و منطقه ای و رویکرد ضد استکباری در منطقه و در نهایت مذاکره با آمریکا در بالاترین سطح خود در طول همه دوران ها قرار دارد و با هوشیاری و همراهی ملت تا کنون بی نتیجه بوده و اگر بتوانیم آمریکا را در این موضوع شکست بدهیم به پیروزی ای همیشگی دست خواهیم یافت.

منبع:افکار نیوز