به گزارش اقتصادنیوز، جدول زیر نشان دهنده نرخ خودرو های پرفروش در بازار است.

منبع:اقتصاد نیوز