مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، درگذشت خلبان صدیق را تسلیت گفت