به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، محمود صادقی در این نامه نوشته است: بعید است یک نماینده مجلس آنقدر ساده لوح باشد که بدون حصول اطمینان از صحت ادعای طرف حاضر به پرداخت این مبالغ هنگفت باشد. بعضی از مستندات از جمله صدای ضبط ‌شده مدعیان نفوذ، حاکی از دسترسی آنها به اطلاعات موجود در پرونده‌ نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان دارد.

با توجه به این احتمال که ممکن است این گونه وساطت‌ها در تایید صلاحیت بعضی از نامزدها موثر واقع شده باشد، مقتضی است پیش از اعلام نهایی اسامی نامزدهای تایید شده، تحقیقات کاملی انجام شود و حداقل پرونده‌ نامزدهایی که صلاحیت‌شان در مراحل قبلی رد و بعدا تایید شده‌اند از این منظر مورد بازبینی قرار گیرد.

این پدیده خاص این دوره نیست. ادله و مستنداتی که اینجانب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حفاظت اطلاعات شورای نگهبان ارایه کردم، حاکی از آن است که در ادوار گذشته نیز این موضوع سابقه داشته و ظاهرا صلاحیت بعضی اشخاص با دخالت بعضی از این مدعیان تایید شده است. لازم است از بازداشت‌شدگان درباره افراد و حلقه‌های مرتبط با آنها تحقیق شود و پرونده‌های مشکوک ادوار گذشته نیز مورد بازبینی قرار گیرد.

حال که با ورود دادستانی رسیدگی قضایی به این موضوع حساس آغاز شده، شایسته است فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی‌ همه ابعاد مساله مورد واکاوی قرار گیرد و علاوه بر برخورد موردی با عناصر سودجو، عارضه‌یابی و اصلاح فرآیندهایی که زمینه‌ساز این سوءاستفاده‌ها شده است نیز مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود انجام این مهم به یک هیات کارشناسی بی‌طرف واگذار شود تا با بازبینی و شفاف‌سازی نظام‌مند فرآیند نظارت شورای نگهبان از هر گونه شائبه‌ای مبرا و مصون شود.

منبع:همشهری آنلاین