پسر فیدل کاسترو خودکشی کرد

خبرگزاری فرانسه در خبری از خودکشی پسر بزرگتر فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور خبر داد.

به گزارش خبر ویژه، رسانه های رسمی کوبا روز پنجشنبه از خودکشی فیدل کاسترو دیاز – بالارت Fidel Castro Diaz-Balart پسر بزرگتر فیدل کاسترو رئیس جمهور سابق این کشور در ۶۸ سالگی خبر دادند.
بنابراین گزارش، روزنامه رسمی گرانما Granma اعلام کرد فیدل کاسترو دیاز – بالارت از چند ماه قبل به علت افسردگی شدید تحت درمان بود، اول فوریه به زندگی خود پایان داد»./انتخاب