انقلاب صنعتی جدید تا سال ۲۰۲۲؟ / این بار ربات ها میدان‌داری می‌کنند

بر اساس آمارها تا سال ۲۰۲۲ نرخ سرمایه گذاری روی نرم افزار ربات ها از مرز ۷.۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت . موضوعی که حکایت از اهمیت این موضوع برای کشورهای در حال توسعه دارد.

به گزارش خبر ویژه و به نقل از زد دی نت ، یک مسابقه بزرگ بین کشورها و البته شرکت های مختلف که روبات ها را طراحی می کنند وجود دارد .رقابتی که در نهایت منجر به ایجاد یک مسابقه بزرگ بین این نهادها برای دستیابی به نرم افزارهایی کاربردی تر می شود . روبات ها فارغ از کارکرد خود در حوزه فناوری نقشی مهم برای توسعه صنعتی نیز ایفا می کنند .

آمارها نیز حکایت از رشدی خارق العاده در حوزه فناوری های رباتیک دارند . برای مثال طی سال گذشته، نرم افزارهای ربات تا مرز ۱.۱ میلیارد دلار فروش داشتند .رقمی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۲ از مرز ۷.۵ میلیارد دلار نیز بگذرند .
رشد و توسعه بازارهای رباتیک فرصت های شایانی را برای مهندسان نرم افزار و فعالان علوم کامپیوتر فراهم می کند تا زمینه را برای بروز یک انقلاب صنعتی دیگر فراهم کنند .
صحبت بر سر ربات های فوق پیشرفته نیست ، حتی یک نرم افزار مفید و کاربردی و ساده نیز می تواند مرزهای فروش و توسعه تکنولوژی را در کشورهای مختلف جا به جا کند . بسیاری از ربات ها تنها در سایه یک برنامه جدید موفق شده اند به سرعت پله ترقی را طی کنند .
رونق نرم افزارهای مبتنی بر ربات همزمان با توسعه خدمات باعث شده بسیاری از بازارهای فناوری نیز خواه ناخواه روند رو به رشدی را تجربه کنند.
بر همین اساس است که این روزها ارتش سایبری را افرادی تشکیل می دهند که در حوزه نرم افزاری ، برنامه نویسی و توسعه هوش مصنوعی ربات ها فعالیت می کنند . بنابراین این روزها دوره برنامه نویسان با استعداد حوزه رباتیک است./انتخاب