قیمت دیه در سال ۱۳۹۷ اعلام شد + تصویر نامه

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و ابلاغ شد.

به گزارش خبر ویژه، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳۱ میلیون تومان تعیین و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دیه ۲۳۱ میلیون تومان شد + سند

منبع: تسنیم