عکس/ حشره ای زیبا که شبیه به صورت انسان است!

حشره ایی بسیار زیبا که شبیه به صورت انسان است! نام این حشره را الویس پریسلی گذاشتند.