نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش یافت

بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۱ ارز افزایش، ۱۱ ارز کاهش و ۷ ارز ثابت ماند.

به گزارش خبر ویژه و به نقل از بانک مرکزی،نرخ ارز‌های رایج اعلام شده را در جدول زیر مشاهده کنید:

نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش یافت

نرخ بانکی ۲۱ ارز افزایش یافت

 منبع: انتخاب