صندوق بین المللی پول از تک نرخی شدن ارز در ایران حمایت کرد

یک مقام بلندپایه صندوق بین المللی پول، تصمیم اخیر ایران برای تک نرخی کردن ارز در حمایت از ارزش ریال را گامی در مسیر درست ارزیابی کرد.

به گزارش خبر ویژه، ‘جهاد ازعور’ مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به رویترز گفت: یکپارچه سازی (نرخ ارز در ایران) به از بین رفتن و برطرف شدن انحراف ها و بهبود قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران، کمک می کند.
وی افزود: این اقدام باید با حفظ و ادامه انضباط مالی برای کاهش دادن سطح کسری بودجه، اجرای اصلاحات در نظام بانکی به ویژه بانک هایی که با مشکلاتی روبرو هستند و همچنین با فراهم کردن امکان رشد بخش خصوصی همراه شود.
ازعور در باره تاثیر بالقوه تصمیم احتمالی ۱۲ ماه می (۲۲ اردیبهشت ماه) دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ترک توافق هسته ای ایران بر اقتصاد و ارزش پول این کشور گفت: هرگونه اقدام و تصمیم گیری در این راستا به علت بی ثباتی ناشی از تغییرات و دگرگونی ها، آسیب پذیری را افزایش خواهد داد.
وی که تا سال ۲۰۰۸ وزیر دارایی لبنان بوده است، افزود: بنابراین هشیاری و آمادگی بیشتر در مورد مدیریت اقتصاد کلان به منظور برطرف کردن هرگونه تاثیر منفی این سیاست ها ضروری است که بهترین راه آن، تقویت برخی اصلاحات است که باید اجرا شود./ایرنا