دریافت مجوز ۱۵ هزار استخدام در آموزش و پرورش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور دفترچه آزمون این هفته منتشر و آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اوایل تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبر ویژه، معاون وزیر آموزش و پرورش: مجوز استخدام ۱۵ هزار نفر نیروی جدید در وزارت آموزش و پرورش اخذ شده است.
به گزارش صداو سیما، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گرمسار گفت: به استناد قوانین برنامه ششم توسعه، نیاز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش باید از دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تامین شود اما با رایزنی ها، مجوز استخدام ۱۵ هزار نفر نیروی جدید اخذ شده است.
علی الهیارترکمن افزود: با همکاری سازمان سنجش و آموزش کشور دفترچه آزمون این هفته منتشر و آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش اوایل تیرماه برگزار می شود.
الهیار ترکمن از افزایش ۱۱ درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷ خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس، برای نحوه تخصیص این منابع در آمدی و مالی نیز مساعدت ویژه تری شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پرداخت مبالغی از بدهی های این وزارتخانه با همکاری خزانه کشور گفت: این مبالغ در بخش های حق الزحمه نیروهای حق التدریس، خرید خدمات آموزشی، امتحانات و اضافه کاری کارکنان خواهد بود./انتخاب