تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله با سلاح سرد به چندین نفر در پاریس را به عهده گرفت.

 

یک مهاجم با سلاح سرد در حالی که شعار می داد با چاقو به رهگذران در خیابانی در مرکز پاریس حمله کرد و یک نفر را کشت و ۴ تن دیگر را زخمی کرد.

به گزارش خبر ویژه، مقامات فرانسه اعلام کردند که ساعات پایانی روز شنبه یک فرد مهاجم با چاقو در خیابانی در مرکز پاریس به رهگذران حمله کرد و یک فرد را کشت. در این حمله چهار تن نیز زخمی شدند و فرد مهاجم نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

روکو کانتنتو نماینده اتحادیه پلیس فرانسه اعلام کرد که فرد مهاجم بعد از حمله به عابران با چاقو رو به سمت پلیس کرد و فریاد زد: شما را می کشم. شما را می کشم. وی سپس هدف گلوله افسران پلیس قرار گرفت و به قتل رسید.

این حمله در مرکز پایتخت فرانسه در یک مکان عمومی و مورد علاقه گردشگران جایی که کافه, رستوران و نیز مراکز خرید و اپرای پاریس قرار داشت، صورت گرفت.

گروه تروریستی داعش با ارسال بیانیه ای از طریق خبرگزاری اعماق مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

تصاویر : حمله یک داعشی با چاقو به رهگذران در پاریس

 منبع: انتخاب