دین و مذهب

احکام شرعی وجود زن و مرد نامحرم در آسانسور

از نظر شرعی، حضور زن و مرد نامحرم در آسانسور به تنهایی حرام نیست، مشروط به اینکه شرایط زیر رعایت شود.

از نظر شرعی، حضور زن و مرد نامحرم در آسانسور به تنهایی حرام نیست، مشروط به اینکه شرایط زیر رعایت شود.

آیا حضور یک زن و مرد نامحرم در یک آسانسور، هرچند به مدت کم، خلوت با نامحرم محسوب شده و اشکال دارد؟

پاسخ: اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود، چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون بروند.

معمولاً با توجه به توقفی که آسانسورها در طبقات دارند، این حالت عرفاً مصداقی از خلوت با نامحرم نیست و اشکالی ندارد، ولی اگر به هر دلیل ترس افتادن در گناه یا مفسده دیگری مانند قرارگرفتن در موضع تهمت وجود داشته باشد، باید از این کار اجتناب شود.

اگر زن و مرد با یکدیگر صحبت‌های نامناسب یا غیرشرعی انجام دهند، یا به یکدیگر نگاه‌های خیره داشته باشند، حضور آنها در آسانسور حرام خواهد بود.

زن و مرد باید از یکدیگر دوری کنند و از تماس فیزیکی با یکدیگر پرهیز کنند. همچنین زن و مرد باید حجاب شرعی را رعایت کنند.

نکته مهم:

اگر زن و مرد با یکدیگر نسبت فامیلی نزدیک مانند پدر و دختر، یا برادر و خواهر داشته باشند، اشکالی ندارد که در خلوت با یکدیگر باشند.

اگر زن و مرد به دلیل ضرورت یا اضطرار مجبور باشند با یکدیگر در خلوت باشند، اشکالی ندارد، به شرطی که تقوای الهی را رعایت کنند و از گناه دوری کنند.

در نهایت، احتیاط واجب این است که زن و مرد نامحرم از حضور در خلوت با یکدیگر، چه در آسانسور و چه در مکان‌های دیگر، پرهیز کنند.

 

به این مقاله امتیاز دهید
منبع
فرتاک نیوز
دکمه بازگشت به بالا