رای اعتماد پارلمان لبنان به کابینه نجیب میقاتی

الجزیره دوشنبه شب گزارش داد که پارلمان لبنان به کابینه نجیب میقاتی با اکثریت اعضا رای اعتماد داد. شبکه خبری اسکای نیوز هم اعلام کرد که کابینه میقاتی  آرای اکثریت نمایندگان پارلمان لبنان را به دست آورد. نبیه بری رییس پارلمان لبنان اعلام کرد که کابینه نجیب میقاتی با کسب ۸۵ رای موافق، توانست موافقت اکثریت پارلمان […]

الجزیره دوشنبه شب گزارش داد که پارلمان لبنان به کابینه نجیب میقاتی با اکثریت اعضا رای اعتماد داد.

شبکه خبری اسکای نیوز هم اعلام کرد که کابینه میقاتی  آرای اکثریت نمایندگان پارلمان لبنان را به دست آورد.

نبیه بری رییس پارلمان لبنان اعلام کرد که کابینه نجیب میقاتی با کسب ۸۵ رای موافق، توانست موافقت اکثریت پارلمان را به دست آورد.

در جلسه امروز پارلمان  ۱۰۰ نماینده حضور داشتند.

خبر تکمیل می شود…