جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

صعود قیمت دام زنده دربازار + جدول

در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده ۲۴۹ هزار تومان تا ۲۵۰ هزار تومان است که این بازار نیز افزایش ۱۹ هزار تومانی در هر کیلو داشته است.

قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد بر این اساس هر کیلو گوسفند کشتار در بازار تهران بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان متغیر است که افزایش قیمت ۱۵ هزار تومانی در یک هفته داشته است.

قیمت هر کیلو گوساله زنده نیز بین ۲۰۵ تا ۲۲۰ هزار تومان متغیر است.

در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان متفاوت است که در این بازار نیز قیمت ها افزایش ۴۰ هزار تومانی یافته است.

گوساله کشتار هم بین ۱۸۰ تا ۱۹۵ هزار تومان است که نسبت به هفته قبل کمی افزایش دارد.

قیمت گوسفند زنده در بازار همدان ۲۱۰ هزار تومان تا ۲۳۵ هزار تومان است که حداکثر قیمت کیلویی ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. در این بازار قیمت گوساله زنده بین ۲۰۰ هزار تا ۲۱۲ هزار تومان است.

در بازار روز قم هم قیمت هر کیلو گوساله بین ۲۴۰ تا ۲۴۵ هزار تومان است که در این بازار نیز قیمت افزایش یافته است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۱۵ هزار تومان است که رشد ۵ هزار تومانی داشته است.

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۳۷ هزار تومان است که افزایش قیمت ۱۸ هزار تومانی داشته است.

قیمت گوساله نیز ۲۰۰ هزار تومان است که قیمت گوساله نسبت به هفته پتج تومان گران شده است.

لازم به ذکر است قیمت های اعلام شده برای دام پرواری کشتار است و ممکن است دام های دیگر قیمتی ارزان تر از این مقدارها داشته باشند.

استان / نام محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
تهران ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۷,۵۰۰
اصفهان ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
خراسان رضوی ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۲۳۲,۵۰۰
فارس ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
همدان ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
قم ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
مرکزی ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۳۷,۵۰۰
چهارمحال بختیاری ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۹۸۷,۵۰۰
میانگین ۲,۳۷۸,۱۲۵ ۲,۰۰۱,۸۷۵ ۲,۱۹۰,۰۰۰
به این مقاله امتیاز دهید
منبع
دنیای اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا