دسته‌بندی نشده

میزان دستمزد کارگر روزمزد اعلام شد +جزئیات

مرکز آمار ایران متوسط دستمزد کارگران روزمزدی در بخش باغبانی و کشاورزی در امسال را حدود ۴۰۰ هزار تومان در روز اعلام کرد.گزارش جدید مرکز امار ایران حاکی است: در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١۴۰٢، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ٣٩٣۴۰٩۶ ریال بوده ­است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢،٩ درصد افزایش داشته ­است.

همچنین متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ٢۶۴٣٣۰۰١ ریال بوده ­است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۵۰.٢ درصد افزایش داشته ­است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۴۰۵٩٢٧۰ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ٣۰۴۰١۶٢ ریال بوده­ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٧.٣ و ۴۴.٢ درصد افزایش نشان می­ دهد.

به این مقاله امتیاز دهید
دکمه بازگشت به بالا