نحوه بازگشایی مدارس برعهده شوراهای آموزش و پرورش است

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی امروز پنجشنبه با اشاره به “طراحی و تدوین الگوی بازگشایی مدارس ” افزود: الگوهای متفاوتی برای آموزش حضوری دانش آموزان در سطح کشور طراحی شده است که هفته آینده به مدیران مدارس اعلام خواهد شد. وی که در جلسه شورای معاونان گلستان سخن می گفت، اظهار داشت: در بازگشایی […]

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی امروز پنجشنبه با اشاره به “طراحی و تدوین الگوی بازگشایی مدارس ” افزود: الگوهای متفاوتی برای آموزش حضوری دانش آموزان در سطح کشور طراحی شده است که هفته آینده به مدیران مدارس اعلام خواهد شد.

وی که در جلسه شورای معاونان گلستان سخن می گفت، اظهار داشت: در بازگشایی مدارس، حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان و همکاران بیش از هر مسأله ای در اولویت ما قرار دارد.

جلسه شورای معاونان  آموزش و پرورش استان گلستان امروز با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و حضور مجازی مدیران استانی، پیرامون پروژه مهر و بازگشایی مدارس، برگزار شد.