جدیدترین و آخرین اخبار داغ ورزشی

کاپیتان استقلال جریمه و نقره داغ شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کاپیتان استقلال را جریمه و نقره داغ کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کاپیتان استقلال را جریمه و نقره داغ کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص بازیکن و مربی استقلال و همینطور بازیکن پرسپولیس اعلام کرد.

در خصوص گزارش واصله علیه سید حسین حسینی بازیکن باشگاه استقلال تهران مبنی بر نقض ماده ۷۱ مقررات انضباطی باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مصاحبه ایشان پس از بازی با تیم شمس آذرقزوین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه بیان مطالبی در ارتباط با رای صادره از سوی این کمیته در پرونده که در مورد تخلفات بازیکن موصوف بعد از مسابقه تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال تهران از جمله بدرفتاری نسبت به مقامات رسمی مسابقه (افسران امنیتی مسابقه) صادر کرد، هرچند در ظاهر این مطالب حکایت از تمکین از رای صادره دارد، ولی چگونگی و نحوه بیان و عبارات به کار رفته در این مصاحبه موید قصد مشارالیه در خفیف و سبک جلوه دادن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته از سوی رکن قضایی فدراسیون فوتبال پیرامون تخلفات رخ داده در مسابقه دو تیم آلومینیوم اراک و استقلال تهران می‌باشد در نتیجه فعل سید حسین حسینی از مصادیق رفتار توهین آمیز تشخیص و برهمین اساس مستند به مواد ۷۱ و ۱۱۳ مقررات انضباطی ضمن قطعی و قابل اجرا شدن یک جلسه محرومیت تعلیقی وی موضوع دادنامه شماره ۳۰۹۶ مورخ ۲۹ فروردین ماه نامبرده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و نیز الزام به عذرخواهی در رسانه‌های رسمی بابت تخلفات ارتکابی خود با لحاظ ماده ۸۹ مقررات موصوف و همچنین باشگاه استقلال تهران نیز بلحاظ تحقق مسئولیت تضامنی در خصوص این تخلف و عدم نظارت بر مصاحبه صورت گرفته وفق ماده ۵۰ مقررات انضباطی به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. رای صادره ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

محرومیت و جریمه نقدی برای رحمتی

در خصوص گزارش واصله علیه کیانوش رحمتی مربی تیم استقلال تهران مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیز پس از بازی دو تیم استقلال تهران و شمس آذر قزوین در تاریخ ۳۱ فروردین ماه در ورزشگاه آزادی باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به بازبینی فیلم مربوط به رفتار موضوع گزارش تخلف انتسابی به مشارالیه که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع باقیمانده است محرز و مسلم تشخیص و مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی با لحاظ ماده ۹۴ این مقررات به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین باشگاه استقلال تهران نیز بلحاظ تحقق مسئولیت تضامنی موضوع ماده ۵۰ مقررات موصوف به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. رای صادره قابل اجرا و قطعی می‌باشد.

اعلام رای انضباطی اسماعیلی‌فر

در خصوص گزارش واصله علیه دانیال اسماعیلی فر بازیکن تیم پرسپولیس تهران مبنی بر ارتکاب رفتار توهین آمیز در حین مسابقه دو تیم صنعت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در تاریخ ۳۰ فروردین ماه در ورزشگاه تختی با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به تصاویر موجود از اقدام موضوع گزارش و اظهارات نامبرده در جلسه کمیته انضباطی و نظر به اینکه از سوی این کمیته به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۱ مورخ ۷ آذرماه بابت اقدام مشابه صورت گرفته توسط امید نورافکن بازیکن تیم سپاهان اصفهان به موجب شکایت مطروحه از سوی باشگاه پرسپولیس این فعل از مصادیق رفتار توهین آمیز محسوب شد در نتیجه تخلف انتسابی به دانیال اسماعیلی فر نیز محرز و مسلم تشخیص و مستند به مواد ۷۱ و ۱۱۲ (بند ۵) مقررات انضباطی و با لحاظ ماده ۹۴ این مقررات به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و نیز پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و باشگاه پرسپولیس تهران نیز بلحاظ تحقق مسئولیت تضامنی مستند به ماده ۵۰ مقررات موصوف به پرداخت مبلغ ۶۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. رای صادره از حیث محرومیت قطعی و قابل اجرا بوده و نسبت به سایر موارد غیر قابل اجرا و قابل اعتراض نزد کمیته استیناف ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

آرای کمیته انضباطی برای تیم‌های دسته یک

دیدار تیم های پارس جنوبی جم و داماشیان رشت برگزار و از سوی سیامک کوهنورد، مربی تیم پارس جنوبی جم به دلیل رفتار غیرورزشی باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم داماشیان رشت به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم پارس جنوبی جم به دلیل داشتن ۵ بازیکن اخطاری به جریمه نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی محکوم شد.

دیدار تیم‌های سایپا و خیبر خرم آباد برگزار و از سوی علیرضا قدیری، مربی تیم سایپا تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری نسبت به مقام غیررسمی رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم خیبر خرم آباد به دلیل تخلف تماشاگرانش، پرتاب اشیا و سو رفتار تیمی و نقض اصول کلی رفتار باید ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم سایپا به دلیل سوءرفتار تیم باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مرتضی عبدی، مالک منتسب به تیم خیبر خرم آباد به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

مهدی رسولی، منتسب به تیم سایپا به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه به یک جلسه محرومیت و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

امین نظری، سرپرست تیم خیبر خرم آباد به دلیل نقض اصول کلی مقررات و حضور در کنفراس خبری باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مجتبی سرآسیابی، سرمربی تیم سایپا به خاطر بدرفتاری و رفتار غیرورزشی نسبت به مقامات رسمی که منجر به صدور قرار دستور موقت شد به یک جلسه از همراهی تیم خود به مدت ۶ ماه تعلیق است و باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

مجید قشقایی، بازیکن تیم سایپا به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی که منجر به صدور قرار دستور موقت شد، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم به مدت ۶ ماه تعلیق شد و باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

جهانگیر عسکری، مربی تیم خیبرخرم آباد به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام رسمی که منجر به صدور قرار دستور موقت شد، به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

محسن اسکینی، مربی تیم خیبر خرم آباد به دلیل بدرفتاری نسبت به مقام غیر رسمی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم به مدت ۶ ماه تعلیق شد و باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

با صدور این رای از قرار دستور موقت به شماره ۳۰۴۰ نسبت به مجتبی سرآسیابی، سرمربی، مجید قشقایی، بازیکن تیم سایپا و جهانگیر عسکری مربی تیم خیبر خرم آباد رفع اثر می‌شود.

به این مقاله امتیاز دهید
منبع
ایرنا
دکمه بازگشت به بالا