وزیر فرهنگ :

کرکسان منتظرند، مواظب ایران باشیم

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی در پیام توئیتری خود نوشت: جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متاسفانه هر روز قطب بندی های تازه در روزهای اخیر اصغر فرهادی در جشنواره کن فروغی و طلای المپیک و امروز طرح صیانت در فضای مجازی با ساطوری پیکر وطن را شقه شقه می کنیم. کرکسان منتظرند مواظب ایران […]

به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی در پیام توئیتری خود نوشت: جامعه دو قطبی جاده مرگ است و متاسفانه هر روز قطب بندی های تازه

در روزهای اخیر اصغر فرهادی در جشنواره کن فروغی و طلای المپیک و امروز طرح صیانت در فضای مجازی

با ساطوری پیکر وطن را شقه شقه می کنیم. کرکسان منتظرند مواظب ایران باشیم

به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کردند طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود.