جدیدترین و داغ ترین اخبار سیاسی

گزارش مهم لوبلاگ درباره احتمال آغاز جنگ با ایران :بولتون جرقه اولیه را زده است

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
پال‎ ‎آر‎. ‎پیلار در لوبلاگ نوشت: مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎جان‎ ‎بولتون‎ ‎با‎ ‎همراهی‎ ‎همسنگرش‎ ‎مایک‎ ‎پومپئو‎ ‎به‎ ‎هر‎ ‎دری‎ ‎میزند‎ ‎تا‎ ‎جنگی‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎راه‎ ‎بیندازد‎. ‎صرف‎ ‎خصومت ورزی‎ ‎برای‎ ‎تحریک‎ ‎چنین‎ ‎جنگی‎ ‎حتی‎ ‎برای‎ ‎کسی‎ ‎مثل‎ ‎بولتون‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎حد‎ ‎خام‎ ‎است‎ ‎بنابراین‎ ‎راهبرد‎ ‎آنها‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎قدری‎ ‎به‎ ‎ایران‎ ‎فشار‎ ‎بیاورند‎ ‎که‎ ‎دست‎ ‎به‎ ‎عمل‎ ‎نامتعارفی‎ ‎بزند. ‎برخلاف‎ ‎میل‎ ‎بولتون،‎ ‎تهران‎ ‎تاکنون‎ ‎رفتاری‎ ‎مدبرانه‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎خصومت ورزی‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎داشته‎ ‎است‎. ‎حتی‎ ‎باوجود‎ ‎خروج‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎برجام،‎ ‎ایران‎ ‎همچنان‎ ‎به‎ ‎مفاد‎ ‎این‎ ‎توافق‎ ‎پایبند‎ ‎است‎. ‎اما‎ ‎بولتون‎ ‎بازهم‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎یافتن‎ ‎راههایی‎ ‎برای‎ ‎اعمال‎ ‎فشار‎ ‎بیشتر‎ ‎و‎ ‎تحریک‎ ‎ایران‎ ‎است‎.‎
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: یکی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎راهها‎ ‎افزودن‎ ‎بر‎ ‎گستره‎ ‎تحریمهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎دستاورد‎ ‎آن‎ ‎تاکنون‎ ‎دشوار‎ ‎کردن‎ ‎شرایط‎ ‎معیشتی‎ ‎برای‎ ‎مردم‎ ‎عادی‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎تخریب‎ ‎روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎متحدانش‎ ‎بوده‎ ‎است. ‎تخطی‎ ‎دیگر‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎و‎ ‎تصمیم‎ ‎شورای‎ ‎امنیت‎ ‎سازمان‎ ‎ملل،‎ ‎وضع‎ ‎تحریم‎ ‎علیه‎ ‎طرفهایی‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎طبق‎ ‎توافق‎ ‎هسته ای‎ ‎مجاز‎ ‎بودند‎ ‎ذخایر‎ ‎اورانیوم‎ ‎غنی شده‎ ‎و‎ ‎آب‎ ‎سنگین‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎خریداری‎ ‎کنند‎ ‎تا‎ ‎میزان‎ ‎ذخایر‎ ‎ایران‎ ‎طبق‎ ‎برجام‎ ‎پایین‎ ‎بماند‎. ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎نشان‎ ‎میدهد‎ ‎که‎ ‎کمپین‎ ‎فشار‎ ‎بر‎ ‎ایران‎ ‎حتی‎ ‎از‎ ‎مفاد‎ ‎برجام‎ ‎که‎ ‎تلاش‎ ‎داشت‎ ‎برنامه‎ ‎هسته ای‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎شدت‎ ‎کنترل‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎مانع‎ ‎نظامی‎ ‎شدن‎ ‎آن‎ ‎شود،‎ ‎فراتر‎ ‎رفته‎ ‎است‎. ‎
آخرین‎ ‎اقدام‎ ‎تنش زای‎ ‎آمریکا‎ ‎نیز‎ ‎اعزام‎ ‎ناوگان‎ ‎نظامی‎ ‎و‎ ‎بمب افکن‎ ‎های‎ ‎ارتش‎ ‎به‎ ‎خلیج فارس‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎ایران‎ ‎هشدار‎ ‎داده‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎اقدام‎ ‎ایران‎ ‎علیه‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎یا‎ ‎متحدان‎ ‎آن‎ ‎عواقب‎ ‎وخیمی‎ ‎در‎ ‎پی‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎. ‎بیانیه‎ ‎مربوطه‎ ‎توسط‎ ‎خود‎ ‎بولتون‎ ‎منتشر‎ ‎شد‎ ‎تا‎ ‎منشأ‎ ‎آن‎ ‎معلوم‎ ‎باشد‎. ‎البته‎ ‎خبری‎ ‎مبنی‎ ‎بر‎ ‎تمایل‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎اتخاذ‎ ‎تدابیر‎ ‎نظامی‎ ‎علیه‎ ‎آمریکا‎ ‎یا‎ ‎متحدانش‎ ‎به‎ ‎گوش‎ ‎نرسیده‎ ‎است‎. ‎کاربرد‎ ‎عبارات‎ ‎مبهمی‎ ‎مانند‎ ‎رفتار‎ ‎مخرب‎ ‎و‎ ‎شرورانه‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎هرگز‎ ‎با‎ ‎جزییات‎ ‎تبیین‎ ‎نشده‎ ‎است‎.‎
این‎ ‎مسأله‎ ‎نشان‎ ‎میدهد‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎بولتون‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎به‎ ‎اقدام‎ ‎خاصی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎ایران‎ ‎اتخاذ‎ ‎نشده‎ ‎است‎. ‎برخی‎ ‎منابع‎ ‎خبر‎ ‎داده اند‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎تصمیم‎ ‎براساس‎ ‎اطلاعات‎ ‎منابع‎ ‎اسراییلی‎ ‎اتخاذ‎ ‎شده‎ ‎اما‎ ‎مقامات‎ ‎این‎ دولت‎ ‎نیز‎ ‎مدعی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎هنوز‎ ‎هیچ‎ ‎اطلاعی‎ ‎از‎ ‎تصمیمات‎ ‎احتمالی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎ندارند‎. رویترز‎ ‎در‎ ‎گزارشی‎ ‎به‎ ‎نقل‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎مقام‎ ‎آمریکایی‎ ‎میگوید‎ ‎اقدام‎ ‎اخیر‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎افزودن‎ ‎بر‎ ‎حضور‎ ‎نظامی‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎با‎ ‎وجود‎ ‎بالا‎ ‎رفتن‎ ‎تنشها‎ ‎میان‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎منظور‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎حملات‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎ایران‎ ‎انجام‎ ‎پذیرفته‎ ‎است‎. ‎وی‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎آمریکا‎ ‎انتظار‎ ‎ندارد‎ ‎عملیات‎ ‎تهاجمی‎ ‎خاصی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎ایران‎ ‎صورت‎ ‎بپذیرد‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎اقدام‎ ‎خاصی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎نگرانی‎ ‎شود‎ ‎انجام‎ ‎نداده‎ ‎است‎. ‎با‎ ‎وجود‎ ‎تمام‎ ‎تهدیدهای‎ ‎آمریکا،‎ ‎اگر‎ ‎ایرانیها‎ ‎نیز‎ ‎برای‎ ‎عملیات‎ ‎جنگی‎ ‎آماده‎ ‎شوند،‎ ‎این‎ ‎اقدامی‎ ‎احتیاطی‎ ‎از‎ ‎جانب‎ ‎آنها‎ ‎تلقی‎ ‎خواهد‎ ‎شد. ‎
گفتمان‎ ‎ضد‎ ‎ایرانی‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎داخل‎ ‎کاخ‎ ‎سفید‎ ‎بسیار‎ ‎نامنسجم‎ ‎بوده‎ ‎است‎. ‎پومپئو‎ ‎و‎ ‎ترامپ‎ ‎در‎ ‎حالی‎ ‎مدعی‎ ‎هستند‎ ‎تحریمهای‎ ‎آنها‎ ‎موفقیت‎ ‎آمیز‎ ‎بوده‎ ‎که‎ ‎نشانه ای‎ ‎از‎ ‎تمایل‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎بازگشت‎ ‎به‎ ‎میز‎ ‎مذاکره‎ ‎دیده‎ ‎نمیشود‎. ‎اما‎ ‎آنها‎ ‎باز‎ ‎هم‎ ‎مدعی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎تدابیرشان‎ ‎موجب‎ ‎محدود‎ ‎شدن‎ ‎فعالیتهای‎ ‎‎ایران‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎باوجود‎ ‎تمایل‎ ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎کوبیدن‎ ‎بر‎ ‎طبل‎ ‎جنگ،‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎نمیرسد‎ ‎رفتار‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎بدتر‎ ‎شده‎ ‎باشد‎. ‎در‎ ‎واقع‎ ‎ماهیت‎ ‎و‎ ‎اهداف‎ ‎رفتار‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎هیچ‎ ‎تغییری‎ ‎نکرده‎ ‎است‎. ‎اعمال‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎ناشی‎ ‎از‎ ‎نگرانی های‎ ‎آنها‎ ‎و‎ ‎منافع‎ ‎ملی‎ ‎خودشان‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎رفتار‎ ‎نسبت‎ ‎به‎ ‎تغییر‎ ‎اوضاع‎ ‎اقتصادی‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎هیچ‎ ‎تغییری‎ ‎نکرده‎ ‎است‎. ‎رفتار‎ ‎امروز‎ ‎ایران‎ ‎با‎ ‎رفتار‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎فرقی‎ ‎ندارد‎.‎
زبانی‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎در‎ ‎بیانیه‎ ‎استفاده‎ ‎کرده‎ ‎مانند‎ ‎منافع‎ ‎متحدان‎ ‎آمریکا‎ ‎یا‎ ‎اقدامات‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎طرف‎ ‎خودش‎ ‎یا‎ ‎گروههای‎ ‎نیابتی،‎ ‎دعوت‎ ‎آشکاری‎ ‎از‎ ‎دشمنان‎ ‎منطقه ای‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎انجام‎ ‎اعمالی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎جرقه‎ ‎جنگ‎ ‎را‎ ‎بزنند‎. ‎چنانکه‎ ‎وزیر‎ ‎دفاع‎ ‎سابق‎ ‎آمریکا،‎ ‎رابرت‎ ‎گیتس‎ ‎دریافته‎ ‎بود،‎ ‎سعودی ها‎ ‎علاقه‎ ‎دارند‎ ‎به‎ ‎قیمت‎ ‎جان‎ ‎تمام‎ ‎سربازان‎ ‎آمریکایی،‎ ‎جنگی‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎راه‎ ‎بیندازند‎. ‎بنیامین‎ ‎نتانیاهو‎ ‎نیز‎ ‎خصومتورزی‎ ‎مشابهی‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎دارد‎. ‎وقوع‎ ‎جنگ‎ ‎میان‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎بهترین‎ ‎پوشش‎ ‎برای‎ ‎اقدامات‎ ‎و‎ ‎اهداف‎ ‎اوست‎.‎
فرصتهای‎ ‎رقبای‎ ‎منطقه ای‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎راه‎ ‎انداختن‎ ‎جنگ،‎ ‎متعدد‎ ‎و‎ ‎آشکار‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎شامل‎ ‎ایجاد‎ ‎یک‎ ‎برخورد‎ ‎ساده‎ ‎در‎ ‎خلیج فارس‎ ‎می‌شود‎. ‎بولتون‎ ‎به‎ ‎راحتی‎ ‎از‎ ‎چنین‎ ‎حادثه ای‎ ‎بهره برداری‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎. ‎زمینه سازی‎ ‎برای‎ ‎جنگ‎ ‎حتی‎ ‎نیازمند‎ ‎یک‎ ‎حادثه‎ ‎مهندسی شده‎ ‎نیز‎ ‎نیست‎ ‎بلکه‎ ‎در‎ ‎عوض‎ ‎می تواند‎ ‎با‎ ‎مانور‎ ‎دادن‎ ‎روی‎ ‎عبارات‎ ‎متحد‎ ‎و‎ ‎گروههای‎ ‎نیابتی‎ ‎حاصل‎ ‎شود. ‎مارک‎ ‎دوبوویتز‎ ‎از‎ ‎بنیاد‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎دموکراسی‎ ‎ها،‎ ‎که‎ ‎مهمترین‎ ‎متحد‎ ‎بولتون‎ ‎در‎ ‎تحریک‎ ‎اقدامات‎ ‎خصمانه‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎شناخته‎ ‎میشود،‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎فرصت‎ ‎استفاده‎ ‎میکند‎. ‎او‎ ‎مدعی‎ ‎است‎ ‎حملات‎ ‎موشکی‎ ‎اخیر‎ ‎در‎ ‎نوار‎ ‎غزه،‎ ‎راهبرد‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎انحراف‎ ‎تمرکز‎ ‎اسراییل‎ ‎بر‎ ‎اهداف‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎مواضع‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎متحدانش‎ ‎است‎. ‎اما‎ ‎وقایع‎ ‎نوار‎ ‎غزه‎ ‎کاملا‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎تنش‎ ‎میان‎ ‎فلسطینیان‎ ‎و‎ ‎اسراییلیها‎ست ‎و‎ ‎هیچ‎ ‎ربطی‎ ‎به‎ ‎ایران‎ ‎ندارد‎.‎
پیامدهای‎ ‎جنگ
لازم‎ ‎نیست‎ ‎وارد‎ ‎ذهن‎ ‎جنگ طلب‎ ‎بولتون‎ ‎شویم‎ ‎تا‎ ‎انگیزه های‎ ‎او‎ ‎برای‎ ‎فشار‎ ‎و‎ ‎تحریم‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎بیابیم‎. ‎همین‎ ‎کافی‎ ‎است‎ ‎بدانیم‎ ‎او‎ ‎هنوز‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎عراق‎ ‎کار‎ ‎درستی‎ ‎بوده‎ ‎است‎. ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎او‎ ‎از‎ ‎جنگ‎ ‎علیه‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎انتظار‎ ‎تغییر ‎نظام‎ ‎را‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎این‎ ‎هدف‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎مسأله‎ ‎توجه‎ ‎ندارد‎ ‎که‎ ‎همانند‎ ‎آنچه‎ ‎در‎ ‎دوره‎ ‎جنگ‎ ‎ویرانگر‎ ‎ایران‎ ‎با‎ ‎عراق‎ ‎شاهدش‎ ‎بودیم،‎ ‎وقوع‎ ‎جنگ‎ ‎موجب‎ ‎اتحاد‎ ‎بیشتر‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎دور‎ ‎یک‎ ‎پرچم‎ ‎میشود‎. ‎به این‎ ‎نیز‎ ‎توجه‎ ‎ندارد‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎تغییر‎ ‎حکومت‎ ‎میتواند‎ ‎به‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن‎ ‎حکومتی‎ ‎متخاصم‎ ‎تر‎ ‎ ‎منتهی‎ ‎شود‎.‎
سایر‎ ‎پیامدهای‎ ‎مخرب‎ ‎چنین‎ ‎جنگی‎ ‎نیز‎ ‎نادیده‎ ‎گرفته‎ ‎میشوند‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎هزینه های‎ ‎مستقیم‎ ‎ملموس‎ ‎و‎ ‎مالی‎ ‎آن‎. ‎همچنین‎ ‎با‎ ‎احتمال‎ ‎وقفه‎ ‎در‎ ‎عرضه‎ ‎نفت‎ ‎از‎ ‎خلیج فارس،‎ ‎پیامدهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎آن‎ ‎گسترده تر‎ ‎نیز‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎به‎ ‎علاوه‎ ‎موجب‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎احساسات‎ ‎ضد‎ ‎آمریکایی‎ ‎در‎ ‎نسلهای‎ ‎آینده‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎باقی‎ ‎بماند‎. ‎
بولتون‎ ‎در‎ ‎موقعیتی‎ ‎قرار‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎میتواند‎ ‎بخش‎ ‎بزرگی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎فاجعه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎تنهایی‎ ‎بیافریند‎. ‎گزارش‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎بارها‎ ‎اقدام‎ ‎به‎ ‎دور‎ ‎زدن‎ ‎دستگاه‎ ‎سیاستگذاری‎ ‎در‎ ‎آمریکا‎ ‎کرده‎ ‎است‎. ‎جلسات‎ ‎با‎ ‎شورای‎ ‎امنیت‎ ‎ملی‎ ‎بسیار‎ ‎کم‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎همانند‎ ‎عراق‎ ‎هیچگونه‎ ‎بررسی‎ ‎از‎ ‎مطلوبیت‎ ‎چنین‎ ‎جنگی‎ ‎به‎ ‎عمل‎ ‎نیامده‎ ‎است‎. ‎
کسی‎ ‎که‎ ‎باید‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎وضعیت‎ ‎توجه‎ ‎داشته‎ ‎باشد،‎ ‎دونالد‎ ‎ترامپ‎ ‎است‎. ‎او‎ ‎که‎ ‎استیو‎ ‎بانون‎ ‎را‎ ‎وقتی‎ ‎فهمید‎ ‎چقدر‎ ‎تلاش‎ ‎داشته‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎بازی‎ ‎بگیرد،‎ ‎اخراج‎ ‎کرد‎ ‎باید‎ ‎بفهمد‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎نیز‎ ‎همینگونه‎ ‎است‎. ‎
جنگی‎ ‎که‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎طی‎ ‎ماههای‎ ‎آتی‎ ‎رخ‎ ‎دهد،‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎مرحله‎ ‎اتمام‎ ‎عملیات‎ ‎را‎ ‎پشت‎ ‎سر‎ ‎میگذارد‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎مرحله ای‎ ‎میکند‎ ‎که‎ ‎توأم‎ ‎با‎ ‎آگاهی‎ ‎از‎ ‎هزینه های‎ ‎آن‎ ‎و‎ ‎پشیمانی‎ ‎از‎ ‎ارتکاب‎ ‎آن‎ ‎است‎. ‎دقیقا‎ ‎همان‎ ‎وضعیتی‎ ‎که‎ ‎ترامپ‎ ‎با‎ ‎انتقاد‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎و‎ ‎سایر‎ ‎دخالتهای‎ ‎نظامی‎ ‎واشنگتن‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۶‌‎ ‎به‎ ‎ریاست جمهوری‎ ‎رسید‎. ‎البته‎ ‎ترامپ‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎وجود‎ ‎فردی‎ ‎باتجربه‎ ‎که‎ ‎راه‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎او‎ ‎نشان‎ ‎دهد‎ ‎خرسند‎ ‎نیست،‎ ‎تاکنون‎ ‎دو‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎قبلی‎ ‎یعنی‎ ‎مایکل‎ ‎فلین‎ ‎و‎ ‎مک‎ ‎مستر‎ ‎را‎ ‎برکنار‎ ‎کرده‎ ‎است‎. ‎گفته‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎بی میلی‎ ‎قبلی‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎بولتون‎ ‎در‎ ‎پست‎ ‎مشاور‎ ‎امنیت‎ ‎ملی،‎ ‎دوست‎ ‎نداشتن‎ ‎سیبیل‎ ‎او‎ ‎بوده‎ ‎است‎. مطمئنا‎ ‎وارد‎ ‎کردن‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎جنگ‎ ‎دیگری‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎که‎ ‎پیامدهای‎ ‎ناگواری‎ ‎برای‎ ‎منافع‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎ریاست جمهوری‎ ‎خود‎ ‎ترامپ‎ ‎خواهد‎ ‎داشت،‎ ‎دلیل‎ ‎خوبی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎نیز‎ ‎از‎ ‎قدرت‎ ‎کنار‎ ‎گذاشته‎ ‎شود‎
منبع: مثلث آنلاین

به این مقاله امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا